HOTSCRIPT. uCoz. Ro Va ofera Teme, Scripturi, Sabloane, Aspecte Module, Javascript, Teme ucoz traduse
[ Mesaje noi · Membrii · Reguli Forum · Caută · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » BACALAUREAT 2008 - Variante Rezolvate Limba Romana » Variante Rezolvate Limba Romana - Subiectul I » VARIANTA 96
VARIANTA 96
Administrator
Offline
Data: Wednesday, 2013-05-29, 10:51 PM | Сообщение # 1
Статус
Varianta  96

SUBIECTUL I(30 de puncte) –

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:

Iisus murea pe cruce. Sub arşiţa grozavă
Pălea curata-i frunte ce-o sângerase spinii.
Pe stâncile Golgotei tot cerul Palestinii.
Părea că varsă lavă.

Şi chiar în clipa morţii huliră cărturarii
Cu fiere oţetită îl adăpau străjerii...
Râdea cu hohot gloata de spasmele durerii
Şi-l ocărau tâlharii.

Zdrobită, la picioare-i, zăcea plângând Maria
Şi-adânc zbucnea blestemul din inima-i de mamă.
Alături Magadalena, în lunga ei maramă,
Ţipa văzând urgia.

Departe ucenicii priveau făr-de putere...
Cu el se năruise nădejdea lor întreagă;
N-aveau decât să fugă în lumea cea pribeagă
Şi fără mângâiere.
........................................................................
Măslini fără de frunze dormeau mocniţi pe coaste
În vale, ca într-o pâclă, dormea Ierusalimul
Pe cruce somnul morţii dormea de-acum sublimul
Isus vegheat de oaste!

(Vasile Voiculescu, Pe cruce)

1. Transcrie, din text, câte un sinonim contextual al cuvintelor arşiţă şi ocărau. 2 puncte
2. Explică rolul cratimei din sintagma ,,lapicioare-i zăcea”. 2 puncte
3. Exemplifică două expresii/ locuţiuni cu substantivul cruce. 2 puncte
4. Menţionează două elemente care probează o componentă descriptivă a discursului liric.   4 puncte
5. Precizează două teme/ motive specifice tradiţionalismului interbelic, prezente în text.   4 puncte
6. Interpretează semnificaţia versului ,,Şi-adânc zbucnea blestemul din inima-i de mamă”. 4 puncte
7. Precizează raportul dintre cadrul exterior şi suferinţa lui Iisus.   4puncte
8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, prima strofă a poeziei, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte
9. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre viziunea poetului asupra scenei biblice ilustrate în textul dat.                  4 puncte

REZOLVARE – VARIANTA 96

1.  arşiţă= dogoare;   ocărau = huleau
2.  Rolul cratimei în sintagma „la picioarele-izăcea” este acela de a realiza pronunţarea legată a celor două parţi de vorbire diferite: substantivul şi pronumele neaccentuat în cazul dativ.
3.  a-şi face cruce; a-şi duce crucea; în cruce
4. Discursul liric este descriptivpentru că prezintă numeroase figuri de stil - epitete („arşiţa grozavă”, „curata-i frunte”, „lumea cea pribeagă”), imagini vizuale ( „Măslini fără de deunze dormeau), imagini auditive („râdea cu hohot gloata”) şi pentru că redă dimensiunea spaţială („Pe stâncile Golgotei”, „În vale…dormea Ierusalimul”).

5. Textulaparţine tradiţionalismului interbelic şi are ca temă centrală tema caracteristică a acestui curent şi anume conştiinţa religioasă ortodoxă.
Invocarea pasajului biblic este o altă temă caracteristică şi anume aceea a întoarcerii spre primar, spre primordial. Redarea cât mai fidelă a răstignirii
lui Isus se subordonează încercării de recuperare a rădăcinilor.

6. Versul„Şi-adânc zbucnea blestemul în inima de mamă” face referire la suferinţa Mariei, mama lui Isus. Adverbul „adânc”, pus în faţa verbului „zbucnea” sugerează violenţa şi profunzimea chinurilor interioare ale mamei. Folosirea cuvântului „blestem” pentru a arăta nenorocirea personajului liric Isus arată imposibilitatea de a schimba ceva şi faptul că destinul trebuie împlinit. Sintagma „Inima de mamă” înduioşează, sporind tragicul, dramatismul versurilor.

7. Cadrulexterior se află în relaţie directă cu personajul liric, chinurile şi, în final moartea lui Iisus, determinând şi schimbările naturii. Chiar înainte ca Isus să moară, când suferinţa lui este maximă, natura se dezlănţuie violent prin arşiţa grozavă şi prin vărsarea lavei. Când Iisus este cuprins de somnul morţii chinul se sfârşeşte şi pentru natura, „Ierusalimul doarme”. La fel şi măslinii, însă prin intermediul acestora se vede faptul că natura simte pierderea, căci ei sunt fără frunze.

8. Prima strofă apoeziei prezintă apropierea morţii lui Isus. Prima propoziţie, prin simplitatea ei şi prin alăturarea numelui lui Isus de verbul la imperfect „murea” accentuează tragicul şi solemnitatea momentului. Ea este urmată de epitetul „arşiţa grozavă” care face legătura între personajul liric şi exterior. Viaţa lui Iisus redată prin metafora „pălea fruntea-i curată” se stinge din cauza sângerării şi a spinilor. Pornind de la acest vers se poate presupune că poetul prezintă momentul în care viaţa, reprezentată de elementele legate de credinţă (cruce, curat, cerul) este învinsă de moarte, reprezentată de elemente precum sângerase, spinii. Natura, dezlănţuită, personificată se dezlănţuie şi participă la acest moment de răscruce.

9.  În opinia mea, viziunea poetului asupraacestei scene biblice reiese foarte expresiv din versuri. În primul rând, mijloacele artistice (figuri de stil, propoziţii scurte) reuşesc să redea tragicul şi gravitatea momentului. Apoi, reacţiile celorlalte personaje lirice, disperarea mamei, ţipatul Mariei Magdalena, neputinţa ucenicilor accentuează şi mai bine momentul făcând apel la conştiinţa creştină, tema centrală a tradiţionalismului interbelic. Nu în ultimul rând, adaptarea naturii la suferinţele personajului liric Iisus este un element prezent şi în Biblie care apropie viziunea autorului de viziunea religioasă.
În concluzie, poezia „Pe cruce” redă viziunea poetului reuşind în acelaşi timp să sensibilizeze ctitorul.


 ATASAMENT  : Varianta_96.pdf(65.2 Kb)
Forum » BACALAUREAT 2008 - Variante Rezolvate Limba Romana » Variante Rezolvate Limba Romana - Subiectul I » VARIANTA 96
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Teme si Scripturi uCoz!

ParteneriStatistici Trafic
schimb de likeuri ClickLink.ro