HOTSCRIPT. uCoz. Ro Va ofera Teme, Scripturi, Sabloane, Aspecte Module, Javascript, Teme ucoz traduse
[ Mesaje noi · Membrii · Reguli Forum · Caută · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » BACALAUREAT 2008 - Variante Rezolvate Limba Romana » Variante Rezolvate Limba Romana - Subiectul I » VARIANTA 99
VARIANTA 99
Administrator
Offline
Data: Wednesday, 2013-05-29, 9:53 PM | Сообщение # 1
Статус
VARIANTA  99
SUBIECTUL I   (30 depuncte)
Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu
privire la textul de mai jos:

Mi-am făurit o bătrâneţe bravă,
Cu părul alb ca faldul unui steag,
Cu crângul bărbii ţărcuind şirag,
Un chip uscat de pajişte firavă.
În pieptul liber, bântuită navă
De al talazurilor vălmăşag,
Port încă sus, ci tot mai lângă prag,
O inimă, răcită, dar de lavă.

Visez mereu, căci visul mi-e trezie,
Din lene mi-am făcut amică vie:
Cu ea ţin sfat când gânduri, mii, mă trag...

Nu mai întreb ce vremuri bat afară;
Privesc, în mine, pulberea de seară,
Şi coborând lăuntrica mea scară,

Mă sprijin în condei ca în toiag.

(Vasile Voiculescu, Autoportret romantic)

1. Alcătuieşte câte un enunţ în carecuvintele chip şi inimă să fie folosite cu sens conotativ.                                                                 2 puncte
2. Precizează rolul cratimei însintagma ,,mi-am făurit”.                                                                                                                            2 puncte
3. Exemplifică două locuţiuni/expresii care conţin verbul a bate.                                                                                                            2 puncte
4. Menţionează măsura şi tipul derimă folosit în versurile 1- 4 ale textului citat.                                                                                     4 puncte
5. Explică semnificaţia comparaţieidin versul al doilea.                                                                                                                             4 puncte
6. Prezintă semnificaţia titlului,în raport cu textul citat.                                                                                                                           4 puncte
7. Ilustrează o calitate generală/particulară a stilului în textul dat.                                                                                                         4 puncte
8. Comentează, în 6 - 10 rânduri,prima strofă a textului dat, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.      4 puncte                                                                                                                                                                                                                   
9. Motivează, prin evidenţierea adouă trăsături, faptul că textul citat este o artă poetică.                                                                   4 puncte

REZOLVARE – VARIANTA 99

1. Consider căuneori chipul iubirii e schimbător.
Îl doare la inimă când vede atâta risipă.
2.  Cratima din structura ,,mi-am făurit” arerolul de a marca grafic despărţirea a doua părţi de vorbire diferite: pronumele ,,mi” de verbul auxiliar  ,,a avea”.De asemenea, cratima s-a folosit şi pentru păstrarea ritmului şi măsurii poeziei.
3.  Locuţiuni/expresii:  a fibătut în cap , a bate palma , a bate o carte , a bate pasul pe loc .
4.  Măsura este 10 -11 silabe, iar rima este îmbrăţişată.
5.  Comparaţia ,,ca faldul unui steag” evidenţiazăexpresiv însuşirea, trăsătura fízică, ajutând la creionarea autoportretului. Anii care au trecut şi-au lăsat urmele , timpul se scurge implacabil pentru om.

6.  Titlul poeziei ,,Autoportret romantic” estesugestiv, deoarece într-o manieră nostalgică poetul îşi conturează imaginea. Poezia nu este numai un autoportret creionat de amintirea celui ajuns la vârsta senectuţii, fiind sugerată şi ideea timpului ce se scurge ireversibil. Textul ia forma unei confesiuni, unui monolog, creionând în tuşe grave propriile trăsături fizice, dar într-o viziune romantică, dovadă fiind motivul visului (,,Visez mereu, că visul mi-e trezie”).

7.  Expresivitatea se realizează în textul poeticdat cu ajutorul figurilor de stil, precum epitetul cromatic ,,păr alb”,metaforele ,,bătrâneţe bravă”, ,,bântuita navă”, comparaţiile ,,ca faldul unui steag”, ,,ca în toiag”. Expresivitatea se referă şi la capacitatea limbajului poetic de a exprima într-o manieră plastică idei cu maximă încărcătură afectivă şi subiectivă.

8.  În prima strofa se realizează autoportretulartistului, prin conturarea atât a trăsăturilor fizice (epitetul cromatic ,,păr alb”, metafora ,,chip uscat”), cât şi a celor morale (meafora ,,inimă ratacită”, ,,pieptul liber”). Elementele naturii ajută şi ele la creionarea autoportretului – metafora ,,pajişte firavă’’. Talazurile, nava, steagul sunt elemente care atestă trecerea timpului, dar creează şi o stare de singurătate, apăsare, punând în lumină propria stare sufletească.

9.  Poezia,,Autoportret romantic” este o artă poetică chiar dacă interesul este deplasat de la tehnica poetică la relaţia poet-lume, poet-creaţie. Prin mijloacele artistice, sunt redate propriile idei despre lume, singurul sprijin la bătrâneţe fiind creaţia sa (,,Mă sprijin în condei ca în toiag”).


 ATASAMENT  : Varianta_99.pdf(56.8 Kb)
Forum » BACALAUREAT 2008 - Variante Rezolvate Limba Romana » Variante Rezolvate Limba Romana - Subiectul I » VARIANTA 99
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Teme si Scripturi uCoz!

ParteneriStatistici Trafic
schimb de likeuri ClickLink.ro